Män är klimathot?

I Sverige finns organisationen ”Män för jämställdhet”. På dess hemsida kan man läsa ”För ett jämställt samhälle utan våld!” Så bra! Men sen söker jag på ”klimat” och hittar ingenting. En kan tänka: ”En bra organisation måste inte vara bra på allt.”

Emellertid: På KlimatSveriges möte 22 april talade Vidar Vetterfalk från denna organisation. Och temat var förstås klimatet. Det visar sej, att Mfj’s internationella organisation, Men Engage Alliance, just hat tagit fram ett diskussionsmaterial med rubriken ”Men, Masculinities & Climate Change”. Spännande!

Två avsnitt heter ”Behovet av att ta upp maskuliniteter och patriarkat för klimatförändringar” och ”Klimaträttvisa som gender-rättvisa”. Jamenvisst, så måste det vara! Klimatfrågan förändrar alltså allt, som Naomi Klein påstår. Kan man tänka sej nån större jättepropp än Patriarkatet, som står i vägen för klimatlösningarna? Kapitalismen! svarar nån. Skillnad? frågar jag. De går hand i hand. Bägge behöver radiakalt förändras, tänker jag, den självgode patriarken och den vilda kapitalismen.

Men Engage vill bygga vidare på och komplettera det feministiska aktivister bidragit med i klimatdebatten. För att engagera män och pojkar för förändring bredvid kvinnor och flickor för social, ekonomisk och ekologisk rättvisa för alla. ~”Vi är kapabla att underminera jordens ekosystem. — detta hot är inte gender-neutralt.” Kvinnor, särskilt fattiga i Syd, drabbas ojämförligt mycket. Samtidigt har kvinnor mindre kol-fotavtryck än män. Detta visas i undersökningar. Men å andra sidan är mäns roll i klimatförändringen nästan outforskat.

Det här diskussionsunderlaget från Men Engage vill skapa öppningar för diskussion och undersökning om gender och klimat. Skriften vill inte ha sista ordet, utan bidra till några av de första. Exempelvis: ”Förena fältet för män, maskulinitet och gender-rättvisa med andra ekonomiska rättviserörelser som också arbetar för klimaträttvisa.”

Läs själva, era gubbstruttar! Mycket behöver ändras …

/ Kalle Petré, 24 april

 

Män för jämställdhet: http://mfj.se
Men Engage Alliance: http://MenEngage.org
Men Engage på Facebook: https://www.facebook.com/menengage/
Men, Masculinities & Climate Change: http://menengage.org/men-masculinities-and-climate-change-a-discussion-paper/
Twitter: #ClimateChange, @MenEngage, #GenderEquality, #Paris2Action, #GenderJust, #Solidarity