3 juni mot kolet

Trots hotande åskmoln fortsatte solen att skina på de några hundra deltagarna i fredagens manifestation på Sergels Torg under parollen LÅT KOLET LIGGA – STOPPA FÖRSÄLJNINGEN AV VATTENFALLS BRUNKOL.

Störst uppmärksamhet väckte Lövén som eldade på ett jordklot med rökmaskin och porträttlik mask, ett uppskattat bidrag från Skiftet.

20160603.3

Johline Z Lindholm från PUSH var flitig konferencier för programmet som innehöll korta tal av Em Pettersson Greenpeace, Jens Holm (V), Kitty Ehn Klimataktion, Staffan Laestadius författare och debattör, Kajsa Kramming från Föräldravrålet och Andrea Söderblom-Tay från Jordens Vänner.

Daniel från Tyskland hälsade från talarstolen och önskade framgång för kampanjen i Sverige. I Tyskland sitter fortfarande tre personer häktade från den civilia olydnadsdemonstrationen Ende Gelände för ett par veckor sedan.

Mårten Pellas med Johan på saxofon dvs gruppen Bicycle Beat utgjorde den musikaliska grundtonen genom hela manifestationen. Uppträdde gjorde även Samuel Jarrick och Joakim Andrén med nyskriven klimatsång, och Flimpoman Ngabo med gruppen Voice of Tensta.

20160603.2

Rune Celvinsson från Helsingborg, en av initiativtagarna till manifestationen, läste upp ett tal från Jonna och resten av klass 7 i Stentorpsskolan i Halmstad, som tyvärr inte kunde närvara själva. De hade dagen innan överlämnat sin namninsamling till en företrädare för regeringen. Det sammanfattar grundbudskapet från övriga talare:

Låt kolet ligga! ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” säger FNs generalsekreterare Ban-ki moon.

Jag och mina klasskamrater tillhör denna berörda generation. Vi vill att alla tillsammans ska ta sitt ansvar. Vi vill med hjälp av demokratiska medel påverka försäljningen till det bästa för miljön, att vår regering tar ett viktigt och rättvist beslut för miljön och inte prioriterar den i andra hand. Den har tagit tillräckligt med stryk under flera decennier av oansvar och till viss del okunskap.

Vår generation som skall bekämpa det här behöver ett beslut i rätt riktning så att det finns möjlighet att vi lyckas. Vi behöver länder som tar täten i miljöfrågor. Nu har vi chansen att bli ett föregångsland genom ett enda beslut, ett beslut som inger framtidshopp för vår och för kommande generationer.

Klimatet och vi behöver ett ansvarfullt beslut.Låt kolet ligga!

/ Karin Wahlgren, 160606

20160603.4

Läs mer. Deltag i kampen mot kolet.