Folk mot Fossilgas 6-8 september

I vad som planeras bli Sveriges största civila och fredliga olydnadsaktion så samlas klimatrörelsen till en aktionshelg för att stoppa bygget av en ny hamn för fossilgasimport och distribution i Sverige. Ett nytt nätverk har skapats för denna aktionshelg, och inbjuder alla att engagera sig, aktivt i manifestationerna, genom att stödja ekonomiskt och/eller att sprida information om aktionen och den viktiga frågan om Sverige ska satsa på ny infrastruktur för fossila bränslen i en tid när det är nödvändigt att sluta använda dem så snart som möjligt.