Kolet – en smutsig affär

En smutsig affär – uppfyller verkligen EPH de etiska krav som Sverige och Vattenfall ställer?

Greenpeace har gjort en genomgång av det tjeckiska energiföretaget EPH som köper Vattenfalsl kolkraft, dvs om regeringen godkänner affären.

Greenpeaces utredning visar att det finns alla skäl att tvivla om EPH verkligen uppfyller de krav på en etiskt godtagbar affärspartner.

Vi har ju i minnet andra affärer där svenska storföretag och fonder har hamnat i blåsväder p g a orättfärdiga förhållanden, som t ex Telia, och AP-fonderna.

Greenpeaces genomgång visar att köparen EPH och ägarbolaget PPF kan ifrågasättas på flera punkter.

Bland annat har de dömts av EU-kommissionen för förhindrande av korruptionsutredning, och har en högt uppsatt chef som misstänks för skattebedrägeri och/eller korruption.

Företaget ägs av brevlådeföretag som finns i skatteparadis och saknar alla former av policies ifråga om korruption, miljö- och hållbarhetsfrågor. Företaget är också tydligt med att de eftersträvar en ökad användning av kol i Europa.

Om regeringen låter affären gå igenom så finns alla skäl att tro att Sverige snart har ännu en stor internationell affärsskandal på halsen. För att inte tala om alla miljarder ton koldioxid i utsläpp som vi får på vårt samvete.

Läs rapporten här: http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/klimat/dokument/2016/Hel_och_ren_rapport_2016-05-23.pdf

/ Torbjörn Vennström, 160523