Vi utlyser klimatnödläge!

Sprid detta för klimatet

Det här är en omställningskampanj som sätter ribban högt gällande klimatnödläget.Det är inte endast en symbolisk utlysning eller ett offentligt ställningstagande kring hur farliga klimatförändringarna är och hur illa det är med jordens tillstånd. Istället är det ett upprop till handling!

Att utlysa klimatnödläge innebär att agera utifrån den omvälvande insikten att vår levande planet är döende. Vi har kort tid på oss att förhindra ett ekologiskt och socialt sammanbrott.  Därför utgår kampanjens förståelse och tillämpning av klimatnödläge från att vi måste genomföra en tidigare aldrig skådad mobilisering och omställning av våra samhällen, där alla aktörer har en roll att spela.

För de få länder som utlyst klimatnödläge har det främst varit en symbolisk åtgärd. I övrigt rullar det på i samma gamla hjulspår med flygplatser, kolgruvor, olje-utbyggnader och enorma subventioner till fossilindustrin.

Vi bjuder därför in gräsrotsrörelser och institutioner som skolor, universitet, bibliotek, kommuner, landsting med flera, att omfamna vad Gandhi kallade det konstruktiva programmet –i korthet, att direkt skapa den förändring vi vill se i världen.

Det krävs mer av oss än att bara påpeka brister, sätta press och utkräva ansvar från makthavare och beslutsfattare. Vi måste också bygga de alternativa samhällsformer som behövs här och nu. Coronapandemin har visat att alla aktörer behöver, och kan, delta i snabba omställningar – på alla nivåer – och att det är möjligt att agera och ställa om snabbt för att rädda liv.

I denna satsning förväntas långtgående omställning av organisationer och verksamheter. Utlysning av klimatnödläge handlar inte endast om att solidarisera med frågan eller uttrycka sin oro, utan att vara handlingskraftiga, göra åtaganden och genomföra omställning i sin egen verksamhet. Denna mobilisering bidrar till omställningen av samhället i stort och skapar även förutsättningar för andra aktörer att agera.

Vill ni ansluta er? Kontakta vardagsklimatet@vardagenscivilkurage.se Vi välkomnar civilsamhälle, fackförbund, skolor, bibliotek, kommuner, med flera!

Det är såklart inte tillräckligt att endast ett fåtal aktörer ställer om för att kunna hantera krisen i tid. Om inte de stora aktörerna hoppar på tåget snart kommer katastrofen vara ett faktum. Men när vi agerar föregångare kommer vårt exempel och våra handlingar lämna ett helt annat avtryck än om vi endast protesterar och förväntar oss att förändringen ska komma från ovan.

Vad innebär omställningskampanjen Vi utlyser klimatnödläge i praktiken?

Att utlysa klimatnödläge, och agera därefter, kan innebära många saker:

  • Ställa om sitt övergripande syfte och uppdrag till att aktivt arbeta med klimatkrisen
  • Utveckla nya tematiska verksamhetsområden som systematiskt detaljerar hur arbetet med klimatnödläge ska gå till i praktiken, som att utveckla nya projekt, initiativ och samarbeten inom områden inriktade på klimat och miljö.
  • Förändra sin kärnverksamhet till att inkludera klimatinsatser och andra aktiviteter som har klimat som huvudtema, alltså på olika sätt integrera perspektiven klimat och miljö i övrig verksamhet
  • Höja kunskapsnivå om klimat, miljö och hållbarhet internt och införa radikala hållbarhets- och miljöpolicies kring transporter, mat, material, inköp med mera, vilket också kan innebära att bojkotta/utesluta vissa företag och branscher (exempelvis ta fram upphandlingsplaner, se över fonder, byta bank, divestera från fossila och ekocidala placeringar)
  • Bidra med expertis och resurser till den bredare klimatrörelsen, genom att exempelvis bjuda in samarbetspartners till att medverka i utlysningen av klimatnödläge, synliggöra sin medverkan i omställningskampanjen för en bred allmänhet, media och gentemot makthavare samt uppdatera sin omvärldsanalys, problembild, metoder och arbetssätt utifrån förståelsen att vi befinner oss i ett akut klimatnödläge
  • Civil olydnad och ickevåldsligt motstånd – exempelvis vägra betala till pensionsfonderna eller delta i klimataktioner