Akutplan för klimatet från Klimatriksdagen!

150 förslag på omställningsåtgärder i närtid läggs på riksdagspartiernas bord när Klimatriksdagen i fredags presenterade sin Akutplan för klimatet! Klimatriksdagens utskott har det senaste året arbetat hårt för att ta fram Akutplanen, som är utformad för att hjälpa Sverige nå regeringens uppsatta mål att bli världens första utsläppsfria välfärdsstat. 

De 150 förslag som presenteras i Akutplanen täcker tio tematiska områden: institutionella förändringar, energi, industri, byggande och samhällsplanering, transport och infrastruktur, skog, jordbruk, vatten och vattenverksamhet, hållbar ekonomi samt konsumtion och hållbara livsstilar.

”Vi ser att statsmakternas klimatpolitiska ramverk inte är tillräckligt för att uppnå Parisavtalets klimatmål, och därför behövs kraftiga skärpningar i klimatpolitiken redan under denna och kommande mandatperiod”, säger Jonas Bane, Klimatriksdagens ordförande

Omkring 40 medlemmar har arbetat ideellt med att ta fram underlag till planen och ett femtiotal remissvar har inkommit från enskilda och samverkande organisationer. Forskare och experter har bidragit med sakkunskap under en rad seminarier som genomfördes under våren 2020.

”Sveriges befolkning har drabbats hårt av Coronapandemin, och samhället har behövt ha fokus på detta allvarliga hälsohot. Men vi är stolta över att vi trots detta kunnat arbeta framtidsinriktat med lösningar för det överväldigande samhällshot som klimatkrisen utgör”, tillägger Fanny Schörling, vice ordförande.

I fredags överlämnade Klimatriksdagens styrelse  Akutplanen till representanter från samtliga riksdagspartier. Överlämningen finns inspelad på Klimatriksdagens ​YouTube-kanal

Vad händer härnäst?

​Klimatriksdagen kommer under hösten och våren 2021 att fortsätta arbetet med Akutplanen. Uppföljningen kommer bestå av såväl seminarier som specialrapporter och en intervju-podd med representanter från riksdagspartierna.

https://www.etc.se/sites/all/files/papers/2020/09/dagensetc200920nr258.pdf

https://www.natursidan.se/nyheter/akutplan-for-klimatet-lamnas-till-riksdagen/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/1BkW9G/politikerna-har-gatt-pa-myten-om-gron-tillvaxt