Upprop till regeringen för att Sverige ska skriva under FN:s kärnvapenförbud – uppmaning från fredsrörelsen

Klimat, miljö och fred hör samman. KlimatSverige fick följande brev från Kvinnor för fred:

”Kärnvapen gör inte skillnad på folk och folk. Därför är FN:s konvention om kärnvapenförbud inte en angelägenhet enbart för fredsrörelsen, som trots flera kraftfulla hänvändelser till regeringen inte fått gensvar för sina uppmaningar att skriva under FN:s kärnvapenförbud. Fredsrörelsens uppmaningar behöver stöd från hela den svenska opinion som enligt flera opinionsundersökningar vill att kärnvapnen ska förbjudas.
Den här gången samlar vi därför underskrifter från organisationer i hela folkrörelsesverige, förutom politiska partier, för kravet på regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om kärnvapenförbud. Det kan regeringen göra utan att blanda in riksdagen och är ett avgörande steg för svensk underskrift.

Initiativtagare till namninsamlingen är bland andra Kvinnor för Fred, Nej till Nato och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Namninsamlingen stöds av det nybildade Nätverket Folk och Fred, ett brett nätverk som samlar medlemmar från freds-, miljö- och småbrukar-/småbonderörelserna med gemensamma intressen för fred på Jorden och fred med Jorden…..Det här meddelandet går ut till en stor mängd organisationer av olika slag i folkrörelsesverige. Namninsamlingen avslutas på FN-dagen den 24 oktober”.

Kontakta Britta Ring  ringbritta@gmail.com, Kvinnor för Freds styrelse