Efterlysning – utställning !

Vi söker dig som är kreativ och engagerad i Klimatpolitiken och som vill delta i att skapa en UTSTÄLLNING som visualiserar hur den verkliga OMSTÄLLNINGEN kan te sig och som måste ske så snart som möjligt.

Utställningen har arbetsnamnet FRÖN FÖR FRAMTIDEN. Syftet är att gödsla med de omställningsprojekt som redan pågår runt om i landet för att skapa framtidstro och lust. Man kan säga att framtiden redan är här, men vad är det som hindrar att fröna växer och sprids. Vi vill  vissa vad de behöver.

Omställningen till det hållbara samhället innebär en radikal omställning på alla samhällsområden, från ett konsumtionsinriktat, resursslösande, överflödssamhälle till ett kretsloppsanpassat, resurseffektivt och behovsinriktat samhälle där fokus ligger på att tillgodose våra basbehov.

Vi måste känna till vad som krävs för en framtid inom planetens gränser för att kunna ställa rätt krav på våra politiker. Det räcket i varje fall inte att undvika plastpåsar när allt vi köper är förpackat i mängder av plast eller att vi lägger till en struntsumma i flygskatt för att få folk att välja tåget.

Dessa krav kommer att formuleras på den KLIMATRIKSDAG som kommer att genomföras 4-6 maj 2018. Då samlas engagerade människor för att rösta fram de motioner som kommit in till de olika utskotten som sammanställt dem.

Klimatriksdag 2018 stöds hittills av 110 organisationer/företag och många personer. Vi som efterlyser är en arbetsgrupp inom denna. Dock behöver vi bli fler och hoppas att DU blir en av oss.

För att genomföra Klimatriksdagen 4-6 maj behövs många som bidrar på olika sätt. Om inte utställningen är din cup of tea finns andra spännande uppgifter. Du kan ansluta dig till någon av grupperna för Programmet – Ekonomin- Politik och Påverkan, m.m. förutom de olika utskotten.

Välkommen.

Gå in på vår hemsida och läs. Klimatriksdagen.se. Vi behöver dig. Vi måste skapa en folkrörelse som kan ge det stöd som politikerna behöver känna för att våga ta, de för dem, obekväma, besluten. Sprid detta i ditt kontaktnät.

Varis Bokalder (varis@comhem.se)     &     Elisabeth Lundqvist. (Vilja_o@hotmail.com)

/ Kp 170913