Klimatvalet Uppsala

"Vårt mål är att klimatfrågan ska få en framskjuten plats i valet och att det ställs tydliga krav för att infria kommunens mål om ett fossilfritt Uppsala 2030."
På bilden: Daniel Jones, Tomas Lohammar, Ulla Tengblad, Bengt Härdin, Gudrun Utas, Boel Vallgårda och Mikael Malmaeus, (på bilden saknas Jan Hagerlid som fotade)

Hallå klimatengagerade medborgare i Uppsala! Varför startar ni upp Klimatvalet Uppsala?
Några av oss drev en klimatkampanj även valet 2014 och vi hade börjat prata
om vad vi ville göra till valet 2018. När vi såg att det fanns en nationell
kampanj för ett klimatval 2018 kändes det självklart att ansluta sig till
detta. Vi hoppas få inspiration och stöd från den nationella kampanjen
samtidigt som vi givetvis själva vill bidra med våra erfarenheter

Vad vill ni göra på er ort?
Vi har nu skapat ett nätverk med hittills fem föreningar. Dessa är Klimataktion
Uppsala, Naturskyddsföreningen Uppsala, Jordens Vänner Uppsala, Uppsala
Cykelförening och Cykelfrämjandet Uppsala. Vårt mål är att klimatfrågan ska
få en framskjuten plats i valet och att det ställs tydliga krav för att
infria kommunens mål om ett fossilfritt Uppsala 2030. Vi hade vårt första
möte den 30 maj och har nu träffats en andra gång den 31 augusti. Vi kommer
under hösten att genomföra fyra träffar med företrädare för partierna i
Uppsala. Det ska inte vara offentliga möten utan mer informella träffar,
som vänder sig till våra medlemmar, där vi vill föra fram frågor vi tycker
är viktiga och lära oss mer om vad partierna prioriterar. Vi bjuder in två
partier till varje träff för att hinna träffa alla partier på fyra möten.
Så vi förväntar oss ingen debatt mellan de som bjuds in, men återkommer med
förslag om offentliga debatter våren 2018. I dagsläget har vi bokat tider
för träffar med följande partier, MP+F!, S+V, C+L och M+Kd. Vi kommer att
kontinuerligt utvärdera och följa upp våra politikerträffar och se vilka
frågor vi behöver fördjupa oss mer i. Närmare planer för aktiviteter under
våren kommer vi att göra upp under hösten. Vi har talat om offentliga
debatter på Stadsbiblioteket, enkäter mm.

Har ni några tips till andra som vill starta en grupp?
Försök att skapa ett nätverk som tar med alla intressenter och gör klart
för politikerna att ni kommer att vilja granska och påverka dem. Försök
sedan att ordna aktiviteter som blir allmänt synliga, som offentliga
debatter, tidningsartiklar eller enkäter som kan publiceras. I förra valet
lyckades vi genomföra en politikerenkät och få till stånd en klimatvalstuga
på Stora Torget bredvid partiernas valstugor. Vi får se vad vi vill och kan
göra fram till valet 2018.

Bor du i Uppsala och vill klimatengagera dig. Kontakta: Jan Hagerlid, jan.hagerlid@gmail.com, Tel: 072-3156490

Vill du anmäla en klimatgrupp till Klimatvalet eller starta en helt ny grupp, läs mer här: www.klimatsverige.se/klimatvalet