Medarbetare sökes snarast till Medborgarutredningens planeringsgrupp

Medborgarutredningens fortsättning …

Under hösten 2015 och våren 2016 har Klimataktion och ABF haft nio seminarier med fördjupande studiecirklar som samlat 60 personer i fördjupade studier. Seminarierna har varit välbesökta och ögonöppnande. Nu arbetar en redaktion vidare med att sammanställa materialet från cirklarna i syfte att föra ut förslagen och lösningarna till våra beslutsfattare och till allmänheten på ett sätt som går förbi hjärnan till hjärtat så att man inspireras till förändring.

Vi vill fortsätta under hösten med sådana seminarier som inte fick plats. Kanske nuvarande teman kan fördjupas ytterligare?

Det behövs gemensamma skarpa bilder av hur vårt framtida samhälle ska se ut och hur vi människor ska leva där i samklang med naturen.

  • Vilka värden är viktiga?
  • Hur kan vi intellektuellt och känslomässigt på allvar förstå att vi människor är en större helhet där naturen är förutsättningen?
  • Hur kan vi skapa ett forum där vi tillsammans håller fokus på kärnfrågorna i en tid där vi lätt distraheras och blir beroende av vardagliga lyckosubstitut?

Vill du vara en av oss som organiserar detta är du välkommen att höra av dig till Elisabeth Lundqvist. Vi sammankallar till ett första möte i början av september. Skriv gärna ner tankar och idéer på hur du vill bidra. Men du är så klart välkommen att bara anmäla dig.

Vi har behov av att höra om du är intresserad av att vara med i den gruppen innan 20/6 .

Om inte: Aktuella temata kommer att annonseras på våra hemsidor: Klimataktion, Medborgarutredningen och ABF. Håll utkik!

Kontaktperson Elisabeth Lundqvist, vilja_o@hotmail.com