Ansök nu till IM:s Inkubatorprogram med fokus rättvisa OBS deadline 28 april

Organisationen IM – Individuell människohjälp –  har ett erbjudande till gräsrotsorganisationer och även enskilda aktivister i Sverige. Man erbjuder verktyg och resurser för att rörelsen ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete i en tid av krympande stöd till civilsamhället. Det handlar om finansiellt stöd och expertis i exempelvis tekniska frågor, digital kommunikation och hållbar aktivism. Medel finns för att använda 2024.

Vilka kan söka? Organisationer och aktivister som fokuserar på demokrati, antirasism, feminism, klimat och mänskliga rättigheter. Ungdomar och unga vuxna kan vara en viktig målgrupp. Organisationer kan söka från 10000 kr upp till 75000 kr, medan aktivister kan ansöka om ett stipendium på 15000 kr. Organisationers ansökan sker i två steg. Medlen kan användas från och med beslut i maj 2024 till januari 2025. 

Läs mer på IM:s hemsida för mera information, där finns också länkar till ansökningsformulär. Frågor? Kontakta IM på incubator@imsweden.org