Enkät om KlimatSveriges Framtid

Med anledning av KlimatSveriges 6-årsjubileum har vi skickat ut en enkät. Besvara den gärna här om du inte redan gjort det via Nyhetsbrevet 11 jan. Här kan du läsa mer om bakgrunden och aktuella frågeställningar . Ekonomiska bidrag till KlimatSverige skickas via Klimataktion Stockholm, bankgiro 377-4429, märk KlimatSverige.