#ClimateMarch

Hjärtat slår för jorden – artivistisk klimatmarsch

Den 8 september hålls klimatmarscher över hela världen för en snabb omställning och i Stockholm anordnas en annorlunda klimatmanifestation. Ett stort sjungande hjärta mitt i Rålambshovsparkens amfiteater genomgår flera dramatiska faser under föreställningen ”Hjärtat slår för jorden”, i vilken även publiken har möjlighet att delta.

Körer, dansare och slagverkare kommer tillsammans med ett par artister, en talare och en berättare samt marschdeltagarna att gestalta situationen för vår planet. Ett stort sjungande hjärta, mitt i amfiteaterns rotunda, genomgår flera dramatiska faser – en liknelse mellan våra mänskliga hjärtan och jorden, som ett livgivande, pulserande hjärta – ett hjärta som just nu befinner sig mycket nära en infarkt.

– I tider av hjärtlösa, kortsiktiga politiska budskap drivna av rädsla och tribalism, är föreställningen en appell för motsatsen: Öppenhet, gemenskap och solidaritet med allt liv – bland människor och i naturen. Vi väljer denna gång en ”artivistisk” form. För att fördjupa insikten om de sammanväxta kriser civilisationen just nu befinner sig i, tror vi på idén om att hitta gamla och nya sätt att gifta ihop konsten och aktivismen, säger Samuel Jarrick, operasångare och talesperson för Klimataktion och KlimatSverige.

Efter föreställningen i Rålambshovsparken, görs en klimatmarsch som avgår kl. 15.30 mot Mynttorget, där det kommer att hållas tal till de som ska väljas av folket. Som
en sista påminnelse före valet till både politiker och väljare om att sätta klimatfrågan högst.

– Det kommer att hållas klimatmarscher på hundratals platser över hela världen denna dag. För att uppmana världens politiker att prioritera klimatfrågan som den avgörande livsförutsättning som den är. Vi kommer att tala, sjunga och dansa ur hjärtat för att nå fram med ett livsviktigt budskap, säger Mårten Pella, artist och en av arrangörerna av Hjärtat slår för jorden.

Klimatmarschen, People’s Climate March, äger rum den 8 september på hundratals orter över hela världen för att ersätta fossilbränsle-epoken med ett hållbart samhälle med 100 procent förnybar energi, klimaträttvisa och gröna jobb.

Hjärtat slår för jorden

Datum: 8 september
Tid: 14-15.30
Plats: Amfiteatern i Rålambshovsparken Arrangör: KlimatSverige

Demonstration People’s Climate March

Start: 15.30 från Rålamshovsparken till Mynttorget. Avslutande tal vid Mynttorget ca. 16.15- 17. Talare presenteras inom kort på FB-eventet och på Klimatsveriges hemsida. https://klimatsverige.se/hjartat-slar-for-jorden-peoples-climate-march-stockholm-2018/ https://www.facebook.com/events/2083554028594446/

För intervjuer, kontakta:

Samuel Jarrick, samuel.jarrick@klimataktion.se, 0709950439. Mårten Pella, marten.pella@gmail.com, 073-774 4946

Länk till evenemanget i Stockholm: https://www.facebook.com/events/2083554028594446/ Här finns alla manifestationer i Sverige: www.klimatsverige.se