Scenario 2030

Scenario 2030 är ett projekt för unga som vill vara med och formulera konkreta modeller och visioner för hur vi kan organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden?

Projektet Scenario 2030 riktar sig till unga mellan 18 och 25 år. Här får de som vill engagera sig för en hållbar framtid möjlighet att utforska och utveckla konkreta visioner för hur vi skulle kunna organisera vårt sätt att leva och samarbeta i framtiden. Fokus ligger på hållbar fördelning av makt och organisering av resurser. Inga förkunskaper krävs. 

Projektet vill förflytta fokus från vad i samhället som är problematiskt till hur vi istället vill att det ska vara!

Projektet ordnar workshops som ni hittar här.

Scenario 2030 drivs av Teater K i Katrineholm, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Samarbetsparter är Fältbiologerna, Klimatstudenterna, Föreningen Pengar och Vänföreningen Fogelstad